TIỆN CNC

GIA CÔNG CƠ KHÍ

thông tin liên hệ
Ms. Hồng
Kinh Doanh - 0972.337.978 (Zalo)

Mr. Hoan
Kinh Doanh
0983.952.019 ( Zalo) - 0915.329.819

Tiện chi tiết đồng

Vòng đệm đồng
Vòng đệm đồng
Vít cấy đồng vàng
Vít cấy đồng vàng
Tiện CNC chi tiết đồng
Tiện CNC chi tiết đồng
Tiện CNC chi tiết đồng
Tiện CNC chi tiết đồng
Tiện CNC chi tiết đồng đặc biệt
Tiện CNC chi tiết đồng ...
Pin đồng các loại
Pin đồng các loại